Digikypsyystyökalu

Kuinka valmis organisaatiosi on digitaaliseen muutokseen?

Digitalisaatio on yksi suurimmista yhteiskuntaa ja liike-elämää muuttavista trendeistä. Digitaalinen muutos vaikuttaa merkittävästi organisaation potentiaaliin säilyttää kilpailukykynsä ja reagoida jatkuviin muutoksiin ja paineisiin. Menestyäkseen digitalisaatiossa organisaatioiden tulee omaksua uusia teknologioita ja innovoida liiketoimintamallejaan.

Ensiksi on tärkeää selvittää oman organisaation digikypsyystaso, jonka jälkeen on mahdollista määritellä kehitystarpeet. VTT:n maksuttomalla digikypsyystyökalulla voi selvittää itsenäisesti oman digikypsyystasonsa. Työkalu havainnollistaa organisaation lähtötilanteen ja digikypsyyden kuudessa eri ulottuvuudessa. Tulosten avulla organisaatio voi tunnistaa helpommin (organisaation toimialasta ja koosta riippuvat) tärkeimmät ja kiireellisimmät kehityskohteensa.

VTT:n digikypsyystyökalun kuusi ulottuvuutta ovat strategia, liiketoimintamalli, asiakasrajapinta, organisaatio ja prosessit, ihmiset ja kulttuuri sekä informaatioteknologia.

Testaa organisaatiosi digikypsyys ilmaiseksi!

Vastaamalla kyselyyn saat selville
- organisaatiosi digikypsyyden tason
- organisaatiosi digikypsyyden tason verrattuna muihin yrityksiin.

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy:

Kirjaudu sisään

Rekisteröidy